- små vægrelieffer eller plaketter 14,5 cm">
Forsendelse i DK kr. 75.B&G 4001 "Dagen" Efter Thorvaldsen Relief Rome 1815 Biskuit Platte 14.5 cm
- små vægrelieffer eller plaketter 14,5 cm

Solgt
Varenr: 83874

Beskrivelse: B&G 4001 "Dagen" Efter Thorvaldsen Relief Rome 1915 Bisquit Platte 14.5 cm

Bisquit efter Thorvaldsen - små vægrelieffer eller plaketter 14,5 cm Eneret B&G

Venligst email mail@klosterkaelderen.dk for forespørgsel og bestilling
%>